The NATURANET Project

Ce a fost Natura-Net?
Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice propune crearea unei reţele europene ecologice a “zonelor speciale de conservare”, numită “REŢEAUA NATURA 2000”. Obiectivul acestei reţele este de a contribui la menţinerea diversităţii biologice prin conservarea habitatelor naturale şi a florei si faunei sălbatice, considerate un interes al Comunităţii în cadrul dezvoltării sustenabile.

Proiectul Natura-Net project, cu o durată totală de 24 de luni, a fost împărţit în patru faze:
I. Iniţierea proiectului (01/10/06 – 30/11/07)
II. Elaborarea instrumentelor de lucru (01/02/07 – 30/11/07)
III. Testare şi validare  (01/12/07 – 30/05/08)
IV. Evaluarea şi valorizarea proiectului (01/06/08 – 30/09/08)
Scopul proiectului a fost de a dezvolta un nou parcurs de formare profesională şi o noua calificare legată de Gestionarea Reţelei Natura 2000, urmărind următoarele obiective:

  1. De a dezvolta un sistem integrat de formare, calificare, evaluare, pregătire continuă şi creare de locuri de muncă prin metode ce promovează transparenţa calificărilor la nivel european.
  2. De a dezvolta, testa şi valida un sistem de formare universal, inovativ şi multidisciplinar.
  3. De a include în sistemul de formare întregul potenţial al Reţelei Natura 2000.
  4. De a promova transparenţa Noii Calificări şi de a obţine recunoaşterea oficială şi acreditarea parcursului de formare la nivel naţional şi regional.
  5. De a organiza un curs pilot pentru validarea finală a proiectului.
  6. De a crea o metodă care facilitează accesul femeilor din mediul rural şi a tinerilor.

 

http://www.irmasl.com/natura-net/W_ESP/Index.htm

    TERMENI ŞI CONDIŢII · HARTA SITE-ULUI  Área privada