The NATURANET Project

Mis oli Natura-Net?
Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Sama direktiiviga sätestati Natura võrgustiku osaks ka linnudirektiivi alusel valitud linnualad.Natura 2000 võrgustiku eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

Natura-Net projekt, mis kestis kokku 24 kuud, koosnes 4 etapist:
I. Projekti algusfaas (01/10/06 – 30/11/07)
II. Tööriistade väljatöötamine (01/02/07 – 30/11/07)
III. Testimine ja kinnitamine (01/12/07 – 30/05/08)
IV. Projecti hindamine ja levitamine (01/06/08 – 30/09/08)
Sihiks seati uue õppeprogrammi ja uue, Natura 2000 võrgustiku haldamisega soetud kvalifikatsiooni koostamine ning projekti eesmärkideks oli:
1. välja töötada integreeritud koolitussüsteem, kvalifikatsioon, jätkukoolitused ja aidata kaasa töökohtade loomisele Euroopas
2. välja töötada, testida ja kinnitada universaalne, innovaatiline ja multidistsiplinaarne koolitussüsteem.
3. hõlmata koolitussüsteemi kõik Natura 2000 võrgustiku poolt pakutavad võimalused.
4. Edendada uue kvalifikatsiooni läbipaistvust ning saavutada koolituskava ametlik tunnustamine ja akrediteerimine riiklikul ja kohalikul tasandil.
5. läbi viia pilootkursus projekti lõplikuks valideerimiseks..
6. Luua meetod, mis võimaldaks juurdepääsu ka maapiirkondade naistele ning noortele inimestele.

 

http://www.irmasl.com/natura-net/W_ESP/Index.htm

    Hoiatus · Sisukaart  Área privada