Proiectul ECONAT

Prin cooperarea partenerilor europeni, proiectului ECONAT îşi propune să transfere şi să disemineze rezultatele proiectului “NATURA-NET” pentru ca acestea să devină punctul de referinţă pentru diseminarea unui nou model şi unor bune practici de dezvoltare rurală precum şi unui sistem de formare profesională care va permite pregătirea, calificarea şi accesul la locuri de munca celor mai dezavantajate grupuri din zonele rurale în domeniul gestionării sustenabile a zonelor naturale şi Reţelei Natura 2000. În acest mod, proiectul contribuie la rezolvarea problemelor din acest sector şi la îmbunătăţirea situaţiei lipsei de formare profesionale şi acces la locuri de muncă pentru grupurile ţintă din ţările în care se va realiza transferul.
Pentru mai multe informaţii despre proiect va rugăm să vizitaţi site-ul: WWW.ECONAT.COM 

Grupurile ţintă ale proiectului:

 1. Autorităţi locale şi regionale.
 2. Persoane fără calificare sau în proces de reconversie profesională.
 3. Femei din mediul rural, tineret, sindicate, IMM-uri, asociaţii turistice, autorităţi educaţionale.
 4. Companii mici şi mijlocii ce oferă servicii de turism.
 5. Şcoli primare, gimnaziale şi licee.
 6. Experţi în domeniul dezvoltării rurale.
 7. Experţi în domeniul calificării profesionale.

Obiectivele proiectului:

 1. De a transfera o nouă abilitate de a accesa nevoile pieţii de muncă în ceea ce priveşte gestionarea Zonelor

          Naturale Europene si Reţelei Natura 2000, folosind rezultatele proiectului “Natura-Net” (dezvoltat în cadrul
programului Leonardo Da Vinci).

 1. De a adapta conţinuturile instrumentelor ce vor fi transferate la nevoile şi cerinţele grupurilor ţintă ale proiectului.
 2. De a promova integrarea conţinuturilor teoretice în actvitatea practică la locul de muncă.
 3. De a realiza transferul rezultatelor către noi contexte socio-culturale şi lingvistice.
 4. De a încuraja implicarea în dezvoltarea proiectului a tuturor actorilor din domeniul mediului, centrelor de formare profesională şi educaţie non-formală, grupurilor locale de acţiune, instituţiilor publice şi private, etc.
 5. De a promova principiul egalităţii de şanse în domeniile de muncă vizate de proiect.
    TERMENI ŞI CONDIŢII · HARTA SITE-ULUI  Área privada