Programul Leonardo da Vinci - Educaţie şi formare profesională (LdV)

Este unul dintre cele 4 programe sectoriale ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii care contribuie la crearea unui spaţiu european al educaţiei prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii si cooperării continue dintre actorii din domeniul formării profesionale.
Obiective specifice:

  1. Să sprijine participanţii la activităţi de formare iniţială și continuă să dobândească și să utilizeze cunoștinţe, aptitudini și calificări în vederea facilitării dezvoltării personale;
  2. Să sprijine îmbunătăţirea calităţii și a inovării în sistemele, instituţiile și practicile de educaţie și formare profesională;
  3. Să îmbunătăţească atractivitatea educaţiei profesionale și a formării profesionale, precum și a mobilităţii pentru angajatori și persoane și să faciliteze mobilitatea individuală în formare profesională.

 

    TERMENI ŞI CONDIŢII · HARTA SITE-ULUI  Área privada