Leonardo da Vinci (LdV) programm – Kutseharidus ja -koolitus

Leonardo da Vinci on üks Elukestva õppe programmi neljast allprogrammist, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas.
Leonardo da Vinci programmi erieesmärgid on:

  1. toetada koolituses ja täiendõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsioonide omandamisel ja kasutamisel, et edendada isiklikku arengut, tööalast konkurentsivõimet ja Euroopa tööturul osalemist;
  2. toetada kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide, asutuste ja tavade kvaliteedi jainnovatiivsuse parandamist;
  3. suurendada kutsehariduse ja -koolituse ning liikuvuse ligitõmbavust ettevõtjatele jaüksikisikutele ja hõlbustada töötavate praktikantide liikumist.

 

    Hoiatus · Sisukaart  Área privada