Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii

Este principalul mecanism de finanţare al Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale al cărui scop este să contribuie, prin intermediul învăţării pe tot parcursul vieţii, la dezvoltarea Uniunii Europene ca societate a cunoaşterii avansate, caracterizată printr-o dezvoltare economică durabilă, locuri de muncă mai numeroase şi mai bune şi coeziune socială crescută.
Programul îşi propune să modernizeze şi să adapteze sistemele de educaţie pentru a aduce valoare europeană adăugată.
Obiectivul general al programului este de a încuraja schimburile, cooperarea si mobilitatea între instituţiile si  sistemele educaţionale din 
Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină elemente de referinţă la nivel mondial.

Obiective specifice:

  1. Să contribuie la dezvoltarea unui învăţământ de calitate pe tot parcursul vieţii, să promoveze performanţa, inovaţia și o dimensiune europeană în sistemele și practicile din domeniu.
  2. Să promoveze creativitatea, competitivitatea, șansele de angajare și dezvoltarea spiritului antreprenorial.
  3. Să contribuie la participarea sporită la învăţarea pe tot parcursul vieţii a persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale și a grupurilor dezavantajate, indiferent de mediul lor socio-economic.
  4. Să promoveze învăţarea limbilor străine și diversitatea lingvistică.
  5. Să susţină dezvoltarea pe baza TIC a conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice și practicilor inovatoare pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
  6. Să întărească rolul învăţării pe tot parcursul vieţii la crearea unui simţ al cetăţeniei europene bazat pe înţelegere și respectarea drepturilor omului și a democraţiei, încurajarea toleranţei și a respectului pentru popoare și culturi.
  7. Să promoveze cooperarea în domeniul asigurării calităţii în toate sectoarele învăţământului.
  8. Să încurajeze utilizarea optimă a rezultatelor, produselor și proceselor inovatoare, precum și schimbul de bune practici din domeniul relevant pentru Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea învăţământului și a formării profesionale.

 

    TERMENI ŞI CONDIŢII · HARTA SITE-ULUI  Área privada