• Econat

  Võimalus vastata tööturu vajadustele Euroopa looduskaitsealade ja Natura 2000 võrgustiku haldamisel.
 • ECONAT

  Cies saar – looduskaitseala – Galiitsia, Hispaania. Natura 2000 võrgustiku majandamise hea praktika siire, levitamine ja konsolideerimine.
 • Econat

  Edendada võrdsete võimaluste printsiipi töövaldkondades.
 • ECONAT

  Edendada uute õppimisvõimaluste ja töiste tegevuste integreerimist.
 • Econat

  Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik.
 • Econat

  Suurendada koolituskeskuste, mitteformaalsete haridusorganisatsioonide, kohalike tegevusgruppide, ettevõtete osalust projekti rakendamisel.
 • Econat

  Siire uude sotsiaal-kultuurilisse ja keelelisse konteksti.
    Hoiatus · Sisukaart  Área privada