• Econat

  Трансфер на нови възможности за заетост свързани с мрежата Натура 2000
 • ECONAT

  Острови Cies – СЗЗ - Галиция, Испания - добър модел за управление на Натура 2000
 • Econat

  Насърчаване прилагането на принципа за равнопоставеност в работните територии
 • ECONAT

  Насърчаване обогатяването с нови знания чрез трудова дейност
 • Econat

  Мрежа Натура 2000 - широка Европейска мрежа от защитени природни зони
 • Econat

  Увеличаване участието на ЦПО, МСП, МИГ и други представители от общността
 • Econat

  Извършва трансфер към нов социо-културен и езиков контекст

26/07/2013 · Четвърти информационен бюлетин

Четвърти информационен бюлетин
Проектът „ЕКОНАТ“

През последните две години шест партньора от пет страни (Испания, България, Естония, Румъния и Исландия) работиха по проект „ЕКОНАТ“. В оставащите седмици ще завър...

06/03/2013 · Трети информационен бюлетин

Трети информационен бюлетин
III Международна среща:
Трявна, България, ноември 2012
Третата транснационална среща се проведе през ноември 2012 г. в Трявна, централна България.
На 7-ми и 8-ми ноември се проведоха разл...

19/11/2012 · Втори информационен бюлетин

Втори информационен бюлетин
Втората международна среща се проведе през юни месец в югозападната част на Исландия.
На 5-ти и 6-ти юни бяха изпълнени различни цели по осъществяване на проекта, както се вижда от основнит...

10/05/2012 · Първи информационен бюлетин

Първи информационен бюлетин
Международнoтo партньорство по проект ЕКОНАТ има за цел, чрез взаимно сътрудничество, да трансферира и разпространи резултатите от проект „НАТУРА-НЕТ“, така че те да станат движеща сила, око...
    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada