• 21 de mayo Día europeo de la Red Natura 2000

  21 de mayo Día europeo de la Red Natura 2000
 • Socios

  Asociación Transnacional: España - Bulgaria - Estonia - Rumanía - Islandia
 • Curso Piloto Sobre RED NATURA 2000

  La FOZ. Estuario del rio Miñor. Ramallosa - Val Miñor
  + Info
 • La Foz - Ramallosa - Nigrán - RED NATURA 2000

  La Foz - Ramallosa - Nigrán - RED NATURA 2000 - Zona LIC
 • Curso Piloto

  Curso Piloto. 27-31 mayo 2013. NICHOS DE EMPLEO RED NATURA 2000
 • ECONAT

  Transferencia de una nueva capacidad para acceder a las necesidades del mercado de trabajo en relación con la gestión de los Espacios Naturales euro
 • ECONAT

  Islas Cies - Galicia. Zona LIC - ZEPA de la RED NATURA 2000.
 • ECONAT

  Impulso del principio de igualdad de oportunidades en las áreas de trabajo .
 • ECONAT

  Fomento de la integración del nuevo aprendizaje con la actividad laboral. Transferencia, diseminación y consolidación de un modelo de buenas práct
 • Red Natura 2000

  RED NATURA 2000 - Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.
 • ECONAT

  Transferencia a nuevos contextos socio-culturales y lingüísticos.
 • ECONAT

  Potenciación de la implicación de centros de formación, educación no formal, grupos de acción local, empresas ... en el desarrollo del proyecto.

Четвърти информационен бюлетин

Проектът „ЕКОНАТ“

През последните две години шест партньора от пет страни (Испания, България, Естония, Румъния и Исландия) работиха по проект „ЕКОНАТ“. В оставащите седмици ще завършим официално проекта, подкрепен от Програмата за учене през целия живот на ЕС, която е главният европейски финансов механизъм за образование и обучение. Надяваме се, че резултатите от проекта ще бъдат позитивни, и че нашата работа ще бъде полезна за следните целеви групи:
1. Местните и регионални власти.
2. Хората без квалификация.
3. Жените от селските региони, младежта, синдикатите, МСП, сдруженията по туризъм, образователните институции.
4. Туризмът и услугите, малките и средни предприятия.
5. Детските заведения, началните и средни училища.
6. Експертите в развитието на селските региони.
7. Експертите в областта на професионалното обучение


Relacionado: http://www.econat.info/ap/archivos/98404968Newsletter%20IV-BG.pdf
    Aviso Legal · mapa web  Área privada