• 21 de mayo Día europeo de la Red Natura 2000

  21 de mayo Día europeo de la Red Natura 2000
 • Socios

  Asociación Transnacional: España - Bulgaria - Estonia - Rumanía - Islandia
 • Curso Piloto Sobre RED NATURA 2000

  La FOZ. Estuario del rio Miñor. Ramallosa - Val Miñor
  + Info
 • La Foz - Ramallosa - Nigrán - RED NATURA 2000

  La Foz - Ramallosa - Nigrán - RED NATURA 2000 - Zona LIC
 • Curso Piloto

  Curso Piloto. 27-31 mayo 2013. NICHOS DE EMPLEO RED NATURA 2000
 • ECONAT

  Transferencia de una nueva capacidad para acceder a las necesidades del mercado de trabajo en relación con la gestión de los Espacios Naturales euro
 • ECONAT

  Islas Cies - Galicia. Zona LIC - ZEPA de la RED NATURA 2000.
 • ECONAT

  Impulso del principio de igualdad de oportunidades en las áreas de trabajo .
 • ECONAT

  Fomento de la integración del nuevo aprendizaje con la actividad laboral. Transferencia, diseminación y consolidación de un modelo de buenas práct
 • Red Natura 2000

  RED NATURA 2000 - Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.
 • ECONAT

  Transferencia a nuevos contextos socio-culturales y lingüísticos.
 • ECONAT

  Potenciación de la implicación de centros de formación, educación no formal, grupos de acción local, empresas ... en el desarrollo del proyecto.

Трети информационен бюлетин

III Международна среща:
Трявна, България, ноември 2012
Третата транснационална среща се проведе през ноември 2012 г. в Трявна, централна България.
На 7-ми и 8-ми ноември се проведоха различни дейности по реализиране на проекта, както следва:
1. Презентация на първи и втори информационни бюлетини по проект ECONAT;
2. Презентация на уеб сайта на проекта: състояние в момента и дискусия за по-нататъшно разработване на съдържанието;
3. Представяне на информация за проекта от база данни ADAM;
4. Отчитане на напредъка при подписване на споразумения за сътрудничество, организация на задачите по публичност и разпространение.
5. Обсъждане и коментар на новата „Учебна програма“ и „Практическото помагало за професионално ориентиране“, и „Ръководството с добри практики в мрежата „Натура 2000“ като крайни продукти. Припомняне задачите на всеки от партньорите;
6. Дискусия и опасения относно пилотните дейности, предвидени в рамките на проекта.
7. Обсъждане на I-я официален междинен доклад.


Relacionado: http://www.econat.info/ap/archivos/79145745Newsletter%20III-BG.pdf
    Aviso Legal · mapa web  Área privada