NATURA 2000 Network

Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate creată din necesitatea de a conserva bio-diversitatea. Este principalul instrument de conservare a Naturii al Uniunii Europene. Zonele protejate se împart în:

  • Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)
  • Ariile Speciale de Conservare (SAC) pentru alte specii (în afara de păsări) şi pentru habitate.

Împreună, SPA-urile şi SAC-urile formează reţeaua Natura 2000 de zone naturale protejate.
Principalul scop al reţelei Natura 2000 este de a asigura supravieţuirea celor mai ameninţate habitate şi specii din Europa, contribuind la împiedicarea distrugerii biodiversităţii prin acţiunile umane.

    TERMENI ŞI CONDIŢII · HARTA SITE-ULUI  Área privada