• Econat

  Transferul unei noi abilităţi de a răspunde nevoilor pieţii muncii, cu privire la managementul zonelor naturale protejate din Europa şi a Reţele
 • ECONAT

  Insulele Cies – SPA – Galicia, Spania. Transferul, diseminarea şi consolidarea unui model de bună practică în gestionarea reţelei Natura 20
 • Econat

  Promovarea principiului egalităţii de şanse în câmpul muncii.
 • ECONAT

  Promovarea integrării noilor competenţe în câmpul muncii.
 • Econat

  Reţeaua Natura 2000. Reţeaua europeană a zonelor naturale protejate.
 • Econat

  Facilitarea implicării în proiect a centrelor de formare, de educaţie non-formală, grupurilor locale de acţiune, întreprinderilor, etc.
 • Econat

  Transferul către noi contexte socio-culturale şi lingvistice.
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
Este principalul mecanism de finanţare al Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale al cărui scop este să contribuie, prin intermediul învăţării pe tot parcursul vieţii, la dezvoltarea Uniunii Europene ca societate a cunoaşterii avansate.
 


The NATURANET Project
Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice propune crearea unei reţele europene ecologice a "zonelor speciale de conservare", numită "REŢEAUA NATURA 2000".
 


Programul Leonardo da Vinci
Este unul dintre cele 4 programe sectoriale ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii care contribuie la crearea unui spaţiu european al educaţiei prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii si cooperării continue dintre actorii din domeniul formării profesionale.
 


NATURA 2000 Network
Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate creată din necesitatea de a conserva bio-diversitatea. Este principalul instrument de conservare a Naturii al Uniunii Europene.


 


NOTICIAS
 

   < >
Ianuarie 2019

    TERMENI ŞI CONDIŢII · HARTA SITE-ULUI  Área privada