• Econat

  Трансфер на нови възможности за заетост свързани с мрежата Натура 2000
 • ECONAT

  Острови Cies – СЗЗ - Галиция, Испания - добър модел за управление на Натура 2000
 • Econat

  Насърчаване прилагането на принципа за равнопоставеност в работните територии
 • ECONAT

  Насърчаване обогатяването с нови знания чрез трудова дейност
 • Econat

  Мрежа Натура 2000 - широка Европейска мрежа от защитени природни зони
 • Econat

  Увеличаване участието на ЦПО, МСП, МИГ и други представители от общността
 • Econat

  Извършва трансфер към нов социо-културен и езиков контекст

26/06/2013 · Четвърта международна среща по проекта

Четвърта международна среща по проекта
Заключителната среща по проекта се проведе в Мирослава, Яш (Румъния) на 26 и 27 юни.
Срещата на 26-ти се проведе в Земеделски колеж "Михаил Когълничану" Мирослава. Мястото не беше избрано случа...

07/11/2012 · Трета международна среща по проекта

Трета международна среща по проекта
Третата транснационална среща се проведе през ноември 2012 г. в Трявна, централна България.
На 7-ми и 8-ми ноември се проведоха различни дейности по реализиране на проекта, като:
- Презент...

06/06/2012 · Втора международна среща по проекта

Втора международна среща по проекта
Втората международна среща се проведе през юни месец в югозападната част на Исландия.
На 5-ти и 6-ти юни бяха изпълнени различни цели по осъществяване на проекта, като:
- Представяне съд...

13/02/2012 · Първа международна среща по проекта

Първа международна среща по проекта
През февруари в югозападната галицийска област Байона в Испания се проведе встъпителната среща по проекта.
На 13-ти и 14-ти февруари бяха осъществени различни дейности за осъществяването н...
    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada