• Econat

  Трансфер на нови възможности за заетост свързани с мрежата Натура 2000
 • ECONAT

  Острови Cies – СЗЗ - Галиция, Испания - добър модел за управление на Натура 2000
 • Econat

  Насърчаване прилагането на принципа за равнопоставеност в работните територии
 • ECONAT

  Насърчаване обогатяването с нови знания чрез трудова дейност
 • Econat

  Мрежа Натура 2000 - широка Европейска мрежа от защитени природни зони
 • Econat

  Увеличаване участието на ЦПО, МСП, МИГ и други представители от общността
 • Econat

  Извършва трансфер към нов социо-културен и езиков контекст

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada