Teavitamine ja avalikustamine

Partnerid on läbi viinud järgmised tegevused:

  1. Koostööd kinnitavate lepete allkirjastamine erinevate organisatsioonidega.
  2. Projekti tutvustavad ettekanded koolides ning koolitusasutustes, ettevõtlusassotsiatsioonides ning kohalikes omavalitsustes.
  3. Projekti kodulehe lingid erinevatel partnerite kodulehtedel ning muudel projekti temaatikaga seotud kodulehtedel.
  4. Projekti uudiskirja saatmine asjalistele, sh online arutelurühmadele.
  5. Levitamine riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel ja üritustel.
  6. Artiklid kohalikes ajalehtedes, uudised erinevate projektiga seotud sündmuste kohta.
  7. 30 tunnine pilootkursus (testimine).
  8. Informatsioon ECONAT projekti kohta voldikutes, mida on levitatud erinevatel riiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel.
  9. Projekti brošüüri trükkimine, tutvustamaks projekti ja selle eesmärke.
  10. Erinevad videod, mis annavad tõendust, et projekt on talletatud ning tutvustatud erinevates kohalikes uudistes.

 

    Hoiatus · Sisukaart  Área privada