Разпространение и публичност

Дейности, осъществени от партньорите по проекта:

  1. Подписване на споразумения за сътрудничество с различни обществени организации.
  2. Презентации в основни, средни и езикови училища, асоциации за млади предприемачи и местни кметства.
  3. Линкове към сайта на проекта, публикувани на сайтовете на различните партньори, както и на други сайтове, свързани с темата на проекта.
  4. Изпращане на информационни бюлетини до заинтересованите страни, включително онлайн дискусионни групи.
  5. Разпространение на национални и международни събития и конференции.
  6. Публикации в местни медии за различни събития по проекта.
  7. 30 часов пилотен курс (пилотни дейности).
  8. Информация за проект „ECONAT“ е включена в брошури на различните организации, разпространени на национ.

 

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada